Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a PaleoFit.hu, PaleolitEtelRendeles.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A PaleoFit.hu szolgáltatáson található tartalom Dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna (PaleoFit)szellemi tulajdona.

Dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna (PaleoFit) fenntart minden, a PaleoFit.hu szolgáltatás bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A PaleoFit.hu szolgáltatáshoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna (PaleoFit) előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a PaleoFit.hu szolgáltatás egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A PaleoFit.hu szolgáltatás tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a PaleoFit.hu szolgáltatás így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A PaleoFit.hu szolgáltatás oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá Dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna (PaleoFit) előzetes írásbeli engedélye nélkül a PaleoFit.hu szolgáltatás tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna (PaleoFit) követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A PaleoFit.hu szolgáltatásról értesüléseket átvenni csak a PaleoFit.hu szolgáltatásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a PaleoFit.hu szolgáltatásra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A PaleoFit.hu, PaleolitEtelRendeles.hu, PaleolitÉtelRendelés.hu domain nevek felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag Dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna (PaleoFit) előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna (PaleoFit) pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.